Dataskyddsregister

1. Registeransvarig
Bilaffär Lähdemäki Oy
FO-nummer: 0183187-7
Mjölnaregatan 11
65100 Vasa

2. Registrets kontaktperson
Registeransvarig Jere Lähdemäki
Telefon: 0503862095
E-post: jere.lahdemaki@live.lahdemaki.frans.fi

3. Registrets namn
Autoliike Lähdemäki kundregister

4. Personuppgifternas användningsändamål och grund
Vi samlar in, sparar och behandlar personuppgifter på ett lagenligt sätt. Syftet med personuppgifterna är att kunna erbjuda tjänster, uppfylla avtal, marknadsföring och för att kunna uppfylla lagstadgade krav.

5. Registrets informationsinnehåll
Följande information sparas i registret:
– För- och efternamn
– Adressuppgifter
– Telefonnummer
– E-postadress
– Fordonets registernummer
– Fordonets mätarställning
– Fordonets servicehistorik

6. Lagenlig insamling av registeruppgifter
Registret består av uppgifter kunden inlämnat via våra formulär.

7. Lagenlig överlämning av registeruppgifter
Registerinnehavaren lämnar inga Kunders personuppgifter till utomstående personer eller företag, förutom till finska myndigheter om så krävs.

8. Raderande av registeruppgifter
Alla registrerade uppgifter raderas på kundens uppmaning eller om kundförhållandet upphör.

9. Skydd av registret
Informationen i registret är skyddad med allmänt accepterade tekniska verktyg. Endast registerupprätthållaren och dess personal har tillgång till uppgifterna i registret.

10. Kontrollerings-, ändrings- och förbudsrätt
Kontrollering och uppdatering av uppgifterna sker genom att kontakta jere.lahdemaki@live.lahdemaki.frans.fi. Kunden har rätt att förbjuda att registret används för direktmarknadsföring samt försäljning av kunduppgifterna.

11. Kakor / Cookies
Vi använder så kallade cookies (kakor) på vår webbplats, för att kunna erbjuda våra användare en bättre användarupplevelse. Cookies ger oss information om hur användarna använder webbplatsen. Vi kan använda informationen för att utveckla våra tjänster och vår webbplats och för att analysera beteende på webbplatsen. Hindrandet av cookies kan påverka och begränsa användarvänlighet av funktioner på webbplatsen.